نمودار قیمت
آخرین معاملات اتریوم
6,000,000 تومان 1.36363636
وبلاگ اتریوم


فروش اتریوم
3,950,000
400,000,000
400,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,900,000
0
0
5,200,000
5,200,000
5,000,000
مشاهده همه فروش ها
خرید اتریوم
1,600,000
50,000
200,000
مشاهده همه خرید ها